Monday, October 1, 2012

Dynasty Warriors Series Renders (Part 1)

Dynasty Warriors 5 Renders
Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Da Qiao, Dian Wei, Diao Chan, Dong Zhuo, Gan Ning, Guan Ping, Guan Yu, Huang Gai, Huang Zhong, Jiang Wei, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun, Ma Chao, Meng Huo, Pang De, Pang Tong, Sima Yi, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Wei Yan, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xiao Qiao, Xing Cai, Xu Huang, Xu Zhu, Yuan Shao, Yue Ying, Zhang Fei, Zhang He, Zhang Jiao, Zhang Liao, Zhao Yun, Zhen Ji, Zhou Tai, Zhou Yu, Zhuge Liang, Zhu Rong, Zuo Ci

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 8.5 MB
Credits thedynastywarrior and Koei Warriors Forum

Dynasty Warriors 6 Renders
Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Dian Wei, Diao Chan, Dong Zhuo, Gan Ning, Guan Ping, Guan Yu, Huang Gai, Huang Zhong, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun, Ma Chao, Pang Tong, Sima Yi, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Wei Yan, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xiao Qiao, Xu Huang, Xu Zhu, Yuan Shao, Yue Ying, Zhang Fei, Zhang He, Zhang Jiao, Zhang Liao, Zhao Yun, Zhen Ji, Zhou Tai, Zhou Yu, Zhuge Liang

Download Link Media Fire or Uploaded

File Size 23.86 MB
Credits thedynastywarrior and Koei Warriors Forum

Dynasty Warriors Series Renders Part 2 (DW 7 Series) in here
Dynasty Warriors 7 DLC Artworks (Costume) in here