Wednesday, October 24, 2012

Dynasty Warriors Series Renders (Part 2)

Dynasty Warriors 7 Renders

Part 1 Jin Clan
Deng Ai, Guo Huai, Sima Shi, Sima Yi, Sima Zhao, Wang Yuanji, Xiahou Ba, Zhobg Hui, Zhuge Dan
Wu Clan
Da Qiao, Ding Feng, Gan Ning, Huang Gai, Lian Shi, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun,  Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Xiao Qiao, Zhou Tai, Zhou Yu 
Other
Diao Chan, Dong Zhuo, Lu Bu, Meng Huo, Yuan Shao, Zhang Jiao, Zhu Rong


Extra 4 Logo's (DW7, DW7 XL, DW7 Special, & DW7 Empire) + High res of Pang De, Guo Jia, Wang Yi, Xu Zhu (face only)

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 41.29 MB
Credits Koei Warriors Forum

Part 2 Shu Clan
Bao Sanniang, Guan Ping, Guan Suo, Guan Yu, Huang Zhong, Jiang Wei, Liu Bei, Liu Chan, Ma Chao, Ma Dai, Pang Tong, Wei Yan, Xing Cai, Yue Ying, Zhang Fei, Zhao Yun, Zhuge Liang
Wei Clan
Cai Wenji, Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Dian Wei, Guo Jia, Jia Xu, Pang De, Wang Yi, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xu Huang, Xu Zhu, Zhang He, Zhang Liao, Zhen Ji

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 38.82 MB
Credits Koei Warriors Forum

Well, since the official site doesnt provide official renders, so I bundled the renders that i got from KWF. I didnt erase the KFW logo in the renders as a prove that I didnt steal it ^^

Dynasty Warriors Series Renders Part 1 (DW 5 & 6) in here
Dynasty Warriors 7 DLC Artworks (Costume) in here

Tuesday, October 23, 2012

Dynasty Warrios 7 New DLC Costume Artworks

Tu tu tu tu... New DLC costumes for DW7 characters. After the school theme, this time it's fantasy & fairy tale theme. And here are some of my favorites DLC costumes for each clans ...

Shu: Guan Suo, Jiang Wei, Yue Ying, and Zhao Yun


Wu: Da Qiao, Sun Jian, Sun Shang Xiang, and Zhou Yu


Wei: Cao Cao, Cai Wenji, Jia Xu, Zhang He, Wang Yi, Zhen Ji, and Guo JiaJin: Sima Zhao, Sima Yi, and Xiahou Ba


Other: Only Diao Chan


Download Link Media Fire
File Size 14.55 MB
Ohhh... I bundle the previous school DLC too in that file. And information that shows each character represents fantasy figures can be seen in here

Source 4Gamer and Dynasty Warriors 7 Official Website

Dynasty Warriors 7 All Character Artworks in here
Dynasty Warriors Series Renders Part 1 (DW 5 & 6) in here
Dynasty Warriors Series Renders Part 2 (DW 7 Series) in here

Monday, October 1, 2012

Dynasty Warriors Series Renders (Part 1)

Dynasty Warriors 5 Renders
Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Da Qiao, Dian Wei, Diao Chan, Dong Zhuo, Gan Ning, Guan Ping, Guan Yu, Huang Gai, Huang Zhong, Jiang Wei, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun, Ma Chao, Meng Huo, Pang De, Pang Tong, Sima Yi, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Wei Yan, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xiao Qiao, Xing Cai, Xu Huang, Xu Zhu, Yuan Shao, Yue Ying, Zhang Fei, Zhang He, Zhang Jiao, Zhang Liao, Zhao Yun, Zhen Ji, Zhou Tai, Zhou Yu, Zhuge Liang, Zhu Rong, Zuo Ci

Download Link Media Fire or Uploaded
File Size 8.5 MB
Credits thedynastywarrior and Koei Warriors Forum

Dynasty Warriors 6 Renders
Cao Cao, Cao Pi, Cao Ren, Dian Wei, Diao Chan, Dong Zhuo, Gan Ning, Guan Ping, Guan Yu, Huang Gai, Huang Zhong, Ling Tong, Liu Bei, Lu Bu, Lu Meng, Lu Xun, Ma Chao, Pang Tong, Sima Yi, Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Shang Xiang, Taishi Ci, Wei Yan, Xiahou Dun, Xiahou Yuan, Xiao Qiao, Xu Huang, Xu Zhu, Yuan Shao, Yue Ying, Zhang Fei, Zhang He, Zhang Jiao, Zhang Liao, Zhao Yun, Zhen Ji, Zhou Tai, Zhou Yu, Zhuge Liang

Download Link Media Fire or Uploaded

File Size 23.86 MB
Credits thedynastywarrior and Koei Warriors Forum

Dynasty Warriors Series Renders Part 2 (DW 7 Series) in here
Dynasty Warriors 7 DLC Artworks (Costume) in here