Tuesday, February 15, 2011

Haruka Naru Toki No Naka De 5

Haruka Naru Toki No Naka De 5 Render
Amami
Arnest Sato
Byakko
Chinami
Fukuchi Ouchi
Genbu
Hasumi Yuki
Hijikata Toshizou
Katsu Kaishu
Katsura Kogorou
Kiryu Shun
Kiryu Sou
Komatsu Tatewaki
Kondo Isami
Makoto
Nakaoka Shintaro
Okita Souji
Saigou Takamori
Sakanoto Ryoma
Seiryu
Suzaku
Takasugi Shinsaku
Yakumo Miyako

Extra  PSP Cover + 43 screenshots from 4Gamer +  64 screenshots from the official site (folder story & screenshot)
Download Link Media Fire
File Size 45.01 MB
Never thought a love adventure game have a flash official site XD. Pretty big eh? That's because the main characters have 3 different renders (ripped from the official site) + 2 artworks (from 4Gamer), each.
This game will be released at Feb 24th, 2011 on PSP