Wednesday, June 16, 2010

Sengoku Basara 3 Renders


Sengoku Basara 3 Renders, including characters:
Akechi Mitsuhide
Amago Haruhisa
Anegakoji Yoritsuna
Chousokabe Motochika
Date Masamune
Fuuma Kotarou
Hojo Ujimasa
Honda Tadakatsu
Ishida Mitsunari
Kasuga
Katakura Kojuurou
Kobayakawa Hideaki
Kuroda Kanbei
Maeda Keiji
Maeda Toshiie
Matsu
Mogami Yoshiaki
Mouri Motonari
Nanbu Harumasa
Naoe Kanetsugu
Oichi
Otani Yoshitsugu
Otomo Sorin
Saika Magoichi
Sarutobi Sasuke
Sanada Yukimura
Satake Yoshishige
Shimazu Yoshihiro
Tachibana Muneshige
Tokugawa Ieyasu
Tsuruhime (NEW)
Uesugi Kenshin
Utsunomiye Hirotsuna

Extra:
Logo
2 Artworks
85 Screenshots -15 PCs @ 5screesnhots and 18 NPCs @1 screenshot-

Download Link: Media Fire
Mirror: Share Cash
File Size: 26.4 MB

Source: Sengoku Basara 3 Official Website